Croatian(HR)English (United Kingdom)

There are no translations available.

memorandum

KONFERENCIJA

"DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE"

povodom obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

1. Uvod

Konferencija "DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE" organizira se povodom obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva.

Želja nam je kroz ovu konferenciju istražiti i potaknuti nove mogu?nosti društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske kao i op?ina Lipovljani i Jasenovac.

2. Organizacija

Organizator: NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO, Novska

Pokroviteljstvo: Grad Novska, (op?ine Lipovljani i Jasenovac = ?)

Organizacija skupa povjerava se Odboru za organizaciju konferencije

3. Ciljevi:

Polaze?i od misije Novljanskog akademskog društva za poticanje svekolikog društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske kao i op?ina Lipovljani i Jasenovac. Namjera nam je na konferenciji predstaviti najvažnije društvene i gospodarske aktivnosti Novljanskog akademskog društva u proteklom razdoblju.

Cilj je da ?lanovi Novljanskog akademskog društva analiziraju dosadašnja postignu?a te predlože nove projekte društvenog i gospodarskog rada Grada Novske kao i op?ina Lipovljani i Jasenovac.

4. Namjena:

Ova konferencija namijenjena je stru?njacima Grada Novske i op?ina Lipovljani i Jasenovac kao poticaj u realizaciji programa i projekata društvenog i gospodarskog razvoja. Stoga se o?ekuje da ?e na skupu aktivnu ulogu imati stru?njaci iz javnog i gospodarskog života kao i gra?ani koji se žele uklju?iti u društveni i gospodarski razvoj Grada Novske te op?ina Lipovljani i Jasenovac.

Skup je posebice namjenjen nositeljima progama i projekata društvenog i gospodarskog razvoja, srednjoškolcima, studentima i visokoobrazovanim mladim ljudima.

5. Teme:

5.1. Društveni razvoj Grada Novske i op?ina Lipovljani i Jasenovac u podru?jima

Obrazovanja

Kulture

Zdravstva

Socijalne skrbi

Sporta

Rada i djelovanja druga

Javne uprave

Ostalih društvenih djelatnosti

5.2 Gospodarski razvoj Grada Novske i op?ina Lipovljani i Jasenovac u djelatnostima

Poljoprivrede

Šumarstva i drvne industrije

Energetike

Prera?iva?ke industrije i obrtništva

Turizma i ugostiteljstva

Zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada

Prometne i komunalne infrastrukture

Trgovine

Ostaliih gospodarkih djelatnosti

6. Prijedlog PROGRAMA

Prijedlog programa obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

6.1. Pozdravni govori

6.2. Uvodno izlaganje: 10. OBLJETNICA OSNIVANJA I DJELOVANJA NAD-a – Predsjednik NAD-a

6.3. Konferencija – (10-12 izlaganja - cca 3 sata)

6.4. Rasprava i zaklju?ci

6.5. Obilazak Parka prirode Lonjsko polje

6.6. Ru?ak i druženje

7. Priprema konferencije, vrijeme održavanja, lokacija i trajanje

7.1. Pripremne aktivnosti– rujan i listopad 2019.

7.2. Pisanje radova – do konca 2019.

7.3. Priprema i tiskanje Zbornika sažetaka – ožujak 2020.

7.4. Konferencija u okviru redovite skupštine Novljanskog akademskog društva – ožujak 2020.

7.5. Lokacija: Edukacijski centar Parka prirode Lonjsko polje, Krapje

Trajanje: 1 dan

8. Troškovi

8.1. Troškovi pripreme konferencije (cca 3.000 kn – paušal u 2019. godini)

8.2. Troškovi održavanja konferencija u okviru skupštine. Potrebna sredstva (cca 9.000 kn) osigurati kandidiranjem projekta kroz Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje ?e na podru?ju Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini.

9. Zbornik radova

Priprema radova za objavljvanje i tiskanje Zbornika radova predvi?eno je do konca 2020. godine a potrebna sredstva (cca 10.000 kn) osigurati kandidiranjem projekta kroz Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje ?e na podru?ju Grada Novske provoditi udruge u 2020. godini.

U Zagrebu, 19. srpnja 2019. godine.

Program pripremili:

Mr. sc. Ivan Medarac, predsjednik Društva,

Prof. dr. sc. Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva,