Croatian(HR)English (United Kingdom)

10. obljetnica Društva

There are no translations available.

memorandum

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

"DOSTIGNUTI DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE

S PRIJEDLOGOM MOGUĆIH RAZVOJNIH CILJEVA"

povodom obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

1. Uvod

Znanstveno-stručni skup "DOSTIGNUTI DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE

S PRIJEDLOGOM MOGUĆIH RAZVOJNIH CILJEVA " sastavni je dio obilježavanja 10-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva

2. Organizacija

Organizator: NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO, Novska

Pokroviteljstvo: Grad Novska, općine Lipovljani i Jasenovac

Organizacija skupa povjerava se Odboru za organizaciju Gospodarskog foruma u sastavu:

prof. dr.sc. Mato Bartoluci, mr.sc. Ivan Medarac, dr.sc. Zvonimir Medvedović, dr.sc. Jozo Marević, Ivor Stanivuković, mag.oec., Marin Piletić, prof., Nikola Horvat, dipl. oec, Marija Mačković,

3. Ciljevi:

Polazeći od misije Novljanskog akademskog društva za svekoliko društveni i gospodarski razvoj Grada Novske kao i općina Lipovljani i Jasenovac, globalni cilj ovog znanstveno-stručnog skupa je predstaviti najvažnije društvene i gospodarske aktivnosti Novljanskog akademskog društva o proteklom razdoblju.

Cilj je također da članovi Novljanskog akademskog društva analiziraju dosadašnje te predlože ove projekte društvenog i gospodarskog rada Grada Novske kao i općina Lipovljani i Jasenovac.

4. Namjena:

Ovaj znanstveno-stručni skup namijenjen je svim stručnjacima Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac kao poticaj njihovom društvenom i gospodarskom razvoju. Stoga se očekuje da će na skupu aktivnu ulogu imati stručnjaci iz javnog i gospodarskog života kao i svi građani koji se žele uključiti u društveni i gospodarski razvoj Grada Novske te općina Lipovljani i Jasenovac.

Skup je posebice namjenjen mladima; srednjoškolcima, studentima te visokoobrazovanim a nezaposlenim mladim ljudima.

5. Teme:

5.1. Društveni razvoj Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac

5.1.1. Obrazovanje

5.1.2. Kultura

5.1.3. Zdravstvo

5.1.4. Socijalna skrb

5.1.5. Sport

5.1.6. Udruge

5.1.7. Javna uprava

5.1.8. Ostale društvene djelatnosti

5.2. Gospodarski razvoj Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac

5.2.1. Poljoprivreda

5.2.2. Šumarstvo i drvna industrija

5.2.3. Energetika

5.2.4. Prerađivačka industrija i obrtništvo

5.2.5. Turizam i ugostiteljstvo

5.2.6. Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada

5.2.7. Prometna i komunalna infrastruktura

5.2.8. Trgovina

5.2.9. Ostalie gospodarke djelatnosti

6. Prijedlog PROGRAMA

Prijedlog programa obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

6.1. Pozdravni govori

6.2. Uvodno izlaganje: 10. OBLJETNICA OSNIVANJA I DJELOVANJA NAD-a – Predsjednik NAD-a

6.3. Znanstveno-stručni skup – (10-12 izlaganja - cca 3 sata)

6.4. Rasprava i zaključci

6.5. Obilazak Parka prirode Lonjsko polje

6.6. Ručak i druženje

7. Vrijeme održavanja, lokacija i trajanje

7.1. Vrijeme održavanja – rujan ili listopad 2019.

7.2. Lokacija: Edukacijski centar Parka prirode Lonjsko polje, Krapje

7.3. Trajanje: 1 dan

8. Troškovi

8.1. Troškovi NAD-a (prijevoz, muzika cca 3.000 kn - paušal)

8.2. Troškovi PPLP (organizacija održavanja u dvorani (tehnička pomagala, tehnička podrška i dr.)

8.3. Troškovi Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac (ručak 50 osoba x 100 kn = 5.000 kn)

9. Prethodne aktivnosti Novljanskog akademskog društva - hodogram

9.1. Priprema programske dokumentacije – Organizacioni odbor (svibanj 2019.) - Izvršeno

9.2. Sjednica predsjedništva Društva – Odobrenje planiranih aktivnosti (lipanj 2019.) - Izvršeno

9.3. Pismo Gradonačelniku Grada Novske i čelnicima općina Lipovljani i Jasenovac (lipanj 2019.)

9.4. Provođenje pripremnih aktivnosti (lipanj-rujan 2019.)

9.4.1. Obavijest članstvu i stručnjacima Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac

9.4.2. Prikupljanje sažetaka radova i izbor radova za skup

9.4.3. Izrada radova

9.4.4. Predaja tekstualnog dijela radova i prezentacijske dokumentacije u PowerPoint-u

9.4.5. Detaljni program i organizacija realizacije znanstveno-stručnog skupa

9.5. Realizacija znanstveno-stručnog skupa (rujan/listopad 2019.)

10. Zbornik radova

Priprema radova za objavljvanje i tiskanje Zbornika radova predviđeno je za 2020. godinu.

U Zagrebu, 5. svibnja 2019. godine.

Program pripremili:

Mr. sc. Ivan Medarac, predsjednik Društva,

Prof. dr. sc. Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva,

Dr. sc. Zvonimir Medvedović, član predsjedništva Društva