Croatian(HR)English (United Kingdom)

Plan rada za 2018.

memorandum

PLAN RADA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

- prijedlog -

Predsjedništvo NAD-a je na svojoj 14. sjednice koja je održana u utorak, 12. prosinca 2017. godine razmatralo i uputilo Skupštini na usvajanje prijedlog plana rada Društva za 2018. godinu.

Najbitnije planirane aktivnosti Društva u 2018. godini vezane uz dva projekta. Prvi projekt je u području promicanja i razvoja novljanske kulture kroz znanstveni skup o Luki Iliću Oriovčaninu. Drugi je projekt u području gospodarstva kojim se želi osmisliti i pokrenuti izgradnja agroindustrijskog parka u Novskoj.

 

1. Znanstveni simpozijKulturološki, sociološki, politički i religijski učinci djelovanja Luke Ilića Oriovčanina na Novsku i Zapadnu Slavoniju“

Znanstveni skup organiziraju Novljansko akademsko društvo i Poglavarstvo grada Novske u povodu njegove 200-te godišnjice rođenja.

Suorganizator: Matica hrvatska u Novskoj, ...

Pokroviteljstvo: HAZU

K r a t k o   o b r a z l o ž e n j e

LUKA ILIĆ ORIOVČANIN, Oriovac, 15. X. 1817. - Novska, 4. II. 1878.

Svećenik

arheolog

etnolog

muzikolog

konzervator

povjesnik

numizmatik

pjesnik

novinar

L. I. Oriovčanin: smatra se utemeljiteljem hrvatske etnografije (Narodni slavonski običaji i sigre, Slavonske varoške pjesme, Starožitnosti kraljevstva Slavonije, Slavonske napitnice); plodnim pjesnikom junačke narodne, varoške i bećarske pjesme; poznatim numizmatičarem (originalna djela: Uputjenje u penezoslovlje iliti Numizmatiku, Dalmatinsko penezoslovlje, broj njegovih pronađenih kovanica zaokružen je na 3 333 primjerka).  

Kao dopisnik/stručni suradnik surađivao je višejezično gotovo u svim stručnim i znanstvenim časopisima, u narodnima poglavito, od Zagreba do Beča, od Budimpešte do Pančeva (Glasonoša, Neven, Slavonac, Naše gore list, Pozor, Katolički list, ...). Dao je osnove za proučavanje i zaštitu spomenika u Hrvatskoj. Prvi je dokumentirao narodne običaje, kulturnu baštinu, spomenike po Slavoniji.

Da bi sagledao svestranu i značajnu ulogu Luke Ilića Oriovčanina u povijesti Hrvatske 19. st., napose Slavonije, da bi pridonio istinskom vrednovanju njegova sveukupnog opusa, simpozij će želi dati odgovore po temama:

-      Utjecaji koji su potaknuli Luku Ilića na proučavanje, istraživanje i opisivanje kulturne baštine

-      Zanimanje Luke Ilića za starine, stare zidine i ruševine

-      Arheološka istraživanja Luke Ilića po brdima, uzvisinama Banata  

-      Proučavanje političkog i socijalnog stanja u Vojnoj krajini i odnos Luke Ilića prema tom pitanju 

-      Korespondencija Luke Ilića Oriovčanina

-      Suradnja s Ilircima

-      Jezik Luke Ilića Oriovčanina s posebnim obzirom na njegov pjesnički izričaj

-      Junačke pjesme Luke Ilića Oriovčanina

-      Narodni običaji u Novskoj i njenoj okolici u doba Luke Ilića

-      Pastirsko i kulturološko djelovanje Luke Ilića u župi Novska

-      Mitologija (bajoslovlje) u djelima Luke Ilića

-      Slavonsko selo u zbilji 19. st. i u djelima Luke Ilića

-      Ostavština Luke Ilića u HAZU, Hrvatskom državnom arhivu, u pokrajinskim arhivima kao izvor za istraživanje, proučavanje i vrednovanje njegovih djela i njegove uloge u kulturnom životu Slavonije

-      ...

Na sastanku predstavnika Novljanskog akademskog društva s Gradonačelnikom grada Novske i njegovim zamjenicima zaključeno je:

a) Novljansko akademsko društvo će osmisliti znanstveni skup koji bi kroz pripremljene i predstavljene radove sagledao svestranu i značajnu ulogu Luke Ilića Oriovčanina u povijesti Hrvatske u 19. stoljeću, napose Slavonije, da bi pridonio istinskom vrednovanju njegova sveukupnog opusa.

b) Organizatori ovog znanstvenog skupa biti će Novljansko akademsko društvo i Grad Novska. Okvirni termin održavanja skupa je listopad 2018. godine.

c) Nakon održavanja skupa i izlaganja autora Novljansko akademsko društvo će pripremiti i objaviti zbornik radova kao i brošuru na tu temu u sažetom obliku.

d) Organizaciju skupa vodit će Odbor za organizaciju koga će zajednički imenovati NAD i GRAD a nositelj zadatka i predsjednik odbora biti će dr. sc. Jozo Marević.

 

2. Agroindustrijski park u Novskoj

Istočna Hrvatska najveće je problemsko područje Hrvatske u recentnom vremenu. Učinci rata, a potom i smanjenje zaposlenosti zbog deindustrijalizacije pokrenuli su proces iseljavanja, koje je ostavilo duboke i dalekosežne tragove u demografskom razvoju. To je u prvom redu rezultat zaostajanja u regionalnom razvoju koje zbog ograničenih mogućnosti zapošljavanja generira iseljavanje mlađeg i obrazovanijeg stanovništva. Potrebni su nam novi modeli organiziranja, inovativnost na postojećim tehnologijama i unošenje novih tehnologija.

Regionalni i lokalni razvoj s osloncem na poljoprivredu čini se perspektivnim i mudrim, a ponegdje i jedino mogućim područjem proizvodnog djelovanja u sadašnjem trenutku. Iskustva u zemljama kao što su Nizozemska, Danska, Austrija i dr., pokazuju da je organizacijska forma “Agroindustrijski park” dobro i efikasno rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu.

Postojeće nove gospodarske zone u Hrvatskoj uglavnom nisu stvarane s namjerom razvoja industrije; manje od 10% zona u naslovu ima riječ “industrija“.

Istovremeno, Hrvatska se trudi privući strane investitore, povećati izvoz i razviti industrijsku proizvodnju, što nikako ne uspijeva. Politika razvoja po principu „imamo štalicu – čekamo kravicu“ je besmislena i nema nikakve budućnosti.

Osmišljavanje Agroindustrijskog parka složen je i odgovoran interdisciplinaran zadatak za koji je potrebno ekspertno znanje iz područja tehničkih, prirodnih i ekonomskih znanosti, kao i iz područja sociologije i komunikologije. Za uspjeh takvog projekta potrebno je prije svega:

-      Odlučnost lokalne zajednice za promjenu i razvoj ne očekujući da će netko drugi donijeti rješenja

-      Osnovna grupa poduzetnika iz područja poljoprivrede i industrijske prerade spremnih na suradnju  i dogovore

-      Kvalitetan voditelj projekta s iskustvom na složenim industrijskim projektima

-      Domišljeni i lokalnoj zajednici i gospodarstvu prilagođeni projekti

-      Osigurani izvori financiranja za pokretanje projekta

-      Otvorenost prema širem okruženju i prihvaćanje “novih igrača”.

Na sastanku predstavnika Novljanskog akademskog društva s Gradonačelnikom grada Novske i njegovim zamjenicima zaključeno je:

a) U Hrvatskoj su osnovane stotine različitih gospodarskih, servisnih i drugih zona s namjerom da se lokalno omogući i potakne gospodarski razvoj, najčešće očekujući da će se pojaviti neki (inozemni?) investitor. Većina tih zona nije pokazala nekakav veći napredak.

b) Novljansko akademsko društvo je 17. listopada 2014. godine organiziralo Gospodarski forum u Novskoj s namjerom poticanja lokalne zajenice na razvojno promišljanje i ostvarivanje gospodarskih projekata baziranih na vlastitim resursima.

c) Vođeno iskustvima iz drugih zemalja EU i vlastitim promišljanjem, Novljansko akademsko društvo je kao moguće rješenje problema neiskorištene gospodarske zone odabralo organizacijsko-poslovnu formu (model) „agroindustrijski park“ (AIP Novska) kao dobro i u svijetu dokazano rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu.

d) Projekt Agroindustrijski park Novska dugoročan je posao a uspjeh ostvarenja zhtjeva konsenzus političkih i gospodarskih struktura u Novskoj.

e) Nositelj zadatka za ostvarenje ovog projekta je mr. sc. Ivan Medarac.

 

3. Ostale aktivnosti

U najširem smislu poticat će se povezivanje različitih čimbenika na području Novske i okolice kroz međusobno dovođenje u kontakt različitih subjekata (fizičkih i pravnih osoba) koji svojim utjecajem i angažmanom mogu promovirati i unaprijediti novljansku kulturu i povijesno-kulturnu baštinukao te gospodarski razvoj i edukaciju poduzetnika kroz prezentacije, predavanja, stručne rasprave, radionice i drugo u cilju napređenja poduzetničkih znanja i vještina za vođenje različitih poduzetničkih projekata.

 

Pripremio:

mr. sc. Ivan Medarac