Croatian(HR)English (United Kingdom)

Priprema skupštine 2018.

memorandum

NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO


Novska

ODLUKA O SAZIVU IZBORNE SKUPŠTINE NAD-a


Na temelju čl. 22. I 23. Statuta Novljanskog akademskog društva, te Odluke Predsjedništva

NAD-a od 12.prosinca 2017. godine, Predsjedništvo NAD-a


S A Z I V A


8. redovnu i 7. Izbornu Skupštinu Novljanskog akademskog društva


za subotu, 10. ožujka 2018. Godine, s početkom u 11,00 sati u dvorani Gradskog poglavarstva

grada Novske.

Dnevni red:

1.     Izbor predsjedavatelja

2.     Utvrđivanje nazočnosti članstva i pravovaljanosti Skupštine

a)     Izbor zapisničara i  dva ovjerovitelja zapisnika

b)     Izbor odbora za verifikaciju

c)      Utvrđivanje pravovaljanosti Skupštine

3.     Uvodni govori

4.     Izvješće o članstvu

5.     Izvješće o radu u 2017.

6.     Financijsko izvješće za 2017. Godinu

7.     Očitovanje Nadzornog odbora o Izvješću o radu i Financijskom izvješću

8.     Plan rada  rada Društva u 2018.g.

9.     Izbor tijela Društva

a)     Izbor predsjednika

b)     Izbor dopredsjednika

c)      Izbor članova Predsjedništva

d)     Izbor članova Nadzornog odbora

10.  Pitanja i prijedlozi

11.  Zaključenje skupštine

Prije Skupštine će dr. sc. Marijan Andrašec održati prigodno predavanje otvoreno za javnost

pod naslovom


Uloga Agroindustrijskih parkova u regionalnom razvoju s posebnim osvrtom na Novsku

U Zagrebu, 12.veljače 2018.

Pripremio:

Mr. sc. Ivan Medarac, dipl.  ing.

Dopredsjednik