Gospodarski forum u Novskoj

Jedan od razloga osnivanja i rada Novljanskog akademskog društva (NAD-a) je iniciranje projekata u kojima se može iskoristiti znanje i iskustvo članova Društva i društva kao cjeline, a za dobrobit građana te gospodarskih i drugih subjekata Novske, te općina Jasenovac i Lipovljani. NAD je u svom dosadašnjem djelovanju ocijenio da je gospodarska problematika grada Novske […]