Novljansko akademsko društvo

Aktualnosti

Zbornik radova “Gospodarski forum u Novskoj”

gospodarski-forum-u-novskoj-zbornik-radova

Nakon uspješno održanog Gospodarskog foruma Novljansko akademsko društvo prikupilo je, te u 250 primjeraka dalo u tisak ZBORNIK RADOVA GOSPODARSKI FORUM U NOVSKOJ koji je promoviran na petoj redovitoj skupštini Novljanskog akademskog društva u Novskoj dana 7. ožujka 2015. godine.

Zbornik na 280 stranica sadrži 16 referata čiji su zaključci usmjereni na prijedloge mogućih projekata i gospodarskig djelovanja na području Novske i okolice. Uredništvo i redakcija Zbornika bili su prof. dr. sc. Mato Bartoluci, dr sc Zvonimir Medvedović i mr. sc. Ivan Medarac a grafičko-likovni urednik i računalna obradba teksta mr. sc. Ivan Medarac.
Svaki gospodarstvenik, svako gospodarsko i društveno tijelo, a gotovo i svaki građanin Grada Novske, može naći u pripremljenim, predstavljenim i objavljenim referatima solidnu osnovu i poticaj za razvojne strategije, planove, programe i projekte.

gospodarski-forum-u-novskoj-zbornik-radova

Organizatori Gospodarskog foruma i autori referata uvjereni su da će referati potaknuti razmišljanja i namjere u pogledu pripreme i izrade konkretnih razvojnih prijedloga, rješenja i projekata. NAD razmišlja o tome, i predlaže, da se svaka od obrađenih tema detaljnije raspravi i razmotri na skupu izravno zainteresiranih građana, predstavnika obiteljskih domaćinstava, poduzetnika, udruga, udruženja i sl.

Novljansko akademsko društvo (NAD) i danas stoji na usluzi svakome tko je zainteresiran za razvijanje poduzetničke ideje, izradu poduzetničkog projekta i planova, racionalizaciju poslovanja i razvoj svog poduzeća ili obrta. Svi upiti mogu se postaviti putem NAD-ove web stranice ili NAD-ovih tijela.