Novljansko akademsko društvo

Aktualnosti

Gospodarska radionica u Novskoj “EU fondovi za programe u poljoprivredi i ruralnom razvoju”

eu-fondovi-za-programe-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju

Novljansko akademsko društvo je organiziralo i 15. listopada 2015. godine održalo gospodarsku radionicu pod naslovom EU FONDOVI ZA PROGRAME U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU. Svrha radionice bila je informiranje i stručna pomoć gospodarstvenicima, poduzetnicima, vlasnicima OPG-ova i građanima Novske i okolice u korištenju EU fondova kao i svih drugih dostupnih sredstava za financijsku potporu programima u poljoprivredi, šumarstvu, energetici, ruralnom razvoju i turizmu.

Cilj radionice bio je da se poduzetnici, građani koji namjeravaju stvarati i razvijati poduzetničke projekte, nosioci OPG, udruge poduzetnika , udruge građana i drugi građani upoznaju s mogućnostima korištenja sredstava europskih fondova i drugih izvora novčanih potpora za poduzetničke projekte, kako bi i sami bili korisnici tih sredstava.

Sredstva europskih fondova najdjelotvornija su potpora poduzetnicima i njihovim projektima. Neka sredstva dodjeluju se djelomično bespovratno a djelomično uz povoljne uvjete vraćanja. Neka sredstava su u potpunosti bespovratna.
Za radionicu je prijavljeno 5 izlaganja u kojima će se sudionici upoznati s karakterom europskih fondova, s načinom na koji se sredstva fondova dodjeljuju i koriste, s odgovornošću za namjensko korištenje sredstava i uspješno ostvarenje projekata, s projektima koji se podupiru, s pripremama za natječaje, s provedbom projekata i izvještavanjem o njegovoj provedbi, te s aktualnim natječajima.

Gospodarska radionica je osmišljena kao stručni skup kojim se želi pomoći poduzetnicima, i onima koji će to postati, u lakšem, financijski povoljnom i bržem pripremanju i ostvarenju poduzetničkih projekata. Svi su bili pozvani da sudjeluju u njoj, jer je namijenjena svima, jer je besplatna i jer se na njoj mogu dobiti odgovori na brojna pitanja.
Gospodarsku radionicu podržalo je i Ministarstvo poljoprivrede, a o njezinom značaju na radionici na zalaganje Novljanskog akademskog društva govorio je i Ministar poljoprivrede gospodin Tihomir Jakovina. On je uz primjereno izlaganje odgovarao na mnogobrojna pitanja nazočnih.

Na Gospodarskoj radionici uz Ministra poljoprivrede predavanja je održalo još pet autora:
Hrvojka Skoković, dipl.oec iz tvrtke Prvi korak d.o.o. iz Zagreba održala je predavanje pod naslovom Sredstava EU fondova, kako do njih i kako ih koristiti.

Dr.sc. Zvonimir Medvedović je ispred Ekonomskog zavoda d.o.o. iz Zagreba predstavio je skupu referat pod nazivom Razvojni programi za poljoprivredu i selo podržavani od EU fondova i državnih ustanova RH.
Mr.sc. Ivan Medarac iz tvrtke Lega d.o.o. iz Zagreba imao je predavanje pod naslovom Razvojni programi za malo poduzetništvo i zaštita okoliša podržavani od EU fondova i državnih ustanova RH.
Prof. dr. sc. Mato Bartoluci s Ekonomskog fakulteta iz Zagreba održao je predavanje pod naslovom Turistički razvojni programi podržavani od EU fondova.

Novljansko akademsko društvo je koncem listopada 2015. godine izradilo nakon Gospodarske radionice na 74 stranice Zbornik radova sa uputama i preporukama onima koji žele razvijati poduzetničke projekte i sve pripremilo za tisak ali nikada se nije našlo interesa niti financijskih sredstava za tisak toga Zbornika.