Novljansko akademsko društvo

Aktualnosti

Agroindustrijski park Novska

novska-noću-fotka-tomislav-koran

Novljansko akademsko društvo je pokrenulo inicijativu, osmislilo i predložilo a Gradu Novska program za ostvarenje projekta AGROINDUSTRIJSKI PARK NOVSKA kao potporu ruralnom razvoju, posebno zbog činjenice da su Hrvatskoj osnovane stotine različitih gospodarskih, servisnih i drugih zona s namjerom da se lokalno omogući i potakne gospodarski razvoj, najčešće očekujući da će se pojaviti neki (inozemni?) investitor. Većina tih zona nije pokazala nekakav veći napredak. Dogovoreno je da će se taj projekt provoditi putem Centra za razvoj poduzetništva Grada Novske. Agroindustrijski park Novska dugoročan je posao a uspjeh ostvarenja zahtjeva konsenzus političkih i gospodarskih struktura u Novskoj.

Koncepcija agro-industrijskih parkova oslanja se na model eko-industrijskih parkova, koji je 90tih godina izvorno formuliran i detaljno razrađen u studijama izrađenim za Azijsku razvojnu banku. Model je ubrzo prihvaćen i u drugim sredinama, dalje je usavršavan i postao je osnova za moderan pristup formiranju industrijskih zona. Model umrežavanja „agroindustrijski park” nastaje povezivanjem različitih agro-proizvodnih pogona na nekoj lokaciji uz kombinaciju agro-procesa i ne-agro-funkcija. Kod toga je uključena ne samo proizvodnja humane hrane, stočne hrane, povrća, voća, nego i goriva, vlakana, fermentiranih proizvoda, cvijeća, mirisa, aroma, funkcionalnih dodataka hrani, te farmaceutskih sirovina i proizvoda. Lokalna zajednica je neizostavan dio i partner u takvom sustavu.

Model agro-parkova omogućuje visoku prilagodljivost sustava na specifične okolnosti, osniva se na principima održivog razvoja i cirkularne ekonomije, te daje znatne koristi lokalnoj zajednici, zaštiti okoliša i gospodarstvu.
Novljansko akademsko društvo je kao moguće rješenje problema neiskorištene gospodarske zone odabralo organizacijsko-poslovnu formu (model) „agroindustrijski park“ (AIP Novska) kao dobro i u svijetu dokazano rješenje za razvoj lokalnog gospodarstva s osloncem na poljoprivredu. Dogovoreno je da će se projekt provoditi putem Centra za razvoj poduzetništva Grada Novske. Agroindustrijski park Novska dugoročan je posao a uspjeh ostvarenja zahtjeva konsenzus političkih i gospodarskih struktura u Novskoj.

Tijekom 2018. godine detaljno specificirao i ponudio Gradu Novska način ostvarenja ovoga projekta. Iste su se godine trebale realizirati od strane Društva detaljno specificirane prethodne i pripremne aktivnosti, izvršiti ekspertne analize i temeljem njih donijeti odluku o nastavku rada na ovom projektu.

Iz Društvu nepoznatih razloga inicijativa je i dalje prisutna ali je realizacija toga projekta u Novskoj na čekanju.