Novljansko akademsko društvo

Aktualnosti

Održana je konferencija “Društveni i gospodarski razvoj Novske i okolice” u Novskoj, 21. svibnja 2022.

Novljansko akademsko društvo je povodom obilježavanja 12-godišnjice rada i djelovanja organiziralo konferenciju pod nazivom DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE.

Društvo je kroz ovu konferenciju istražilo i potaknulo nove mogućnosti društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske kao i općine Jasenovac, analizirajući dosadašnja postignuća te predlaganjem novih projekata društvenog i gospodarskog razvija Grada Novske i općine Jasenovac.

Preporuke i zaključci s konferencija su namijenjeni stručnjacima Grada Novske i općina Lipovljani i Jasenovac kao poticaj u realizaciji programa i projekata društvenog i gospodarskog razvoja. Skup je posebice bio namijenjen nositeljima programa i projekata društvenog i gospodarskog razvoja, srednjoškolcima, studentima i visokoobrazovanim mladim ljudima.

Na konferenciji je predstavljeno 14 radova.

Temeljem objavljenih i predstavljenih radova na konferenciji Novljansko akademsko društvo će pripremiti sve radove za objavu i tiskanje Zbornika radova tijekom 2023. godine.