Novljansko akademsko društvo

Društvo danas

KONFERENCIJA
"DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE"

povodom obilježavanja 12. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

Novska, 21. svibnja 2022.

1. Uvod

U subotu, 21. svibnja 2022. održana je u Novskoj konferencija “DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE” povodom obilježavanja 12-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva kako bi se kroz ovu konferenciju istražile i potaknule nove mogućnosti društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac).

2. Organizacija

Organizator: NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO, Novska
Pokroviteljstvo: Grad Novska
Organizacija skupa: Odbor za organizaciju i provedbu Konferencije

3 Ciljevi:

Polazeći od misije Novljanskog akademskog društva za poticanje svekolikog društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac), na Konferenciji su predstavljene najvažnije društvene i gospodarske aktivnosti Novljanskog akademskog društva, Grada Novske i općine Jasenovac u proteklom razdoblju.

4. Namjena

Ova konferencija kao i zaključci i preporuke koji slijede iz objavljenih radova namijenjena je stručnjacima Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac) s ciljem poticaja u realizaciji programa i projekata društvenog i gospodarskog razvoja. 

5. Predstavljeni radovi, teme i autori:

Tijek konferencije
a) Odbor za organizaciju i provedbu konferencijeprof. dr. sc. Mato Bartoluci
mr. sc. Ivan Medarac
prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić
b) „PRVIH 12 GODINA NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA 2009.-2021"mr. sc. Ivan MEDARAC
c) Područje i naslov radaAutor i suradnici
1. „ANALIZA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA NOVSKE"prof. dr. Mato BARTOLUCI
dr. sc. Nada RAJIĆ
Filip BARTOLUCI, mag. oec.
2. „DOPRINOS NORA-e RAZVOJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU GRADA
NOVSKE"
Vida ILIČIĆ, dipl. oec.
3. „GOSPODARSKI I DRUŠTVENI RAZVOJ OPĆINE JASENOVAC" Marija MAČKOVIĆ
4. „ENERGATSKA TRANZICIJA U PARKU PRIRODE LONJSKO POLJE" mr. sc. Ivan MEDARAC
5. „AGROINDUSTRIJSKI PARK-NOVSKA"dr. sc. Marijan ANDRAŠEC
mr. sc. Ivan MEDARAC
6 „NOVSKA I OKOLICA: ŠTO SE JELO NEKAD, A ŠTO SAD"prof. dr. sc. Jasenka GAJDOŠ KLJUSURIĆ
7. „ŠTO JE PREPORUČILA ZNANOST I STRUKA KROZ GOSPODARSKI FORUM U
NOVSKOJ"
Miroslav JANJUŠIĆ, dipl. oec.
Branko JANJUŠIĆ, dipl. pol.
8. "POLJOPRIVREDA NOVSKE"Ivan MAROHNIĆ, dipl. ing. agr.
9. „KROZ SEDAM STOLJEĆA NOVLJANSKE PROŠLOSTI"Franjo HORVAT, prof.
10. „KNJIŽEVNI OPUS MR. SC. DUŠKA LONČARA"Mirjana LONČAR, prof.
Miroslav LOVČANIN, prof.
11 „CRTICE IZ DJETINJSTVA I MLADOSTI"Mirjana PAVASOVIĆ, prof.
Gordana MEDARAC, prof.
12. „IZ DNEVNIKA JEDNE GENERACIJE"Ksenija KNEŽEVIĆ, oec.
13. „VREMEPLOV KOLUMNI O KULTURI"Miroslav LOVČANIN, prof.
14. „KNJIGO NAŠA"Draško RADUSINOVIĆ, dipl. ing.

6.Zaključci konferencije

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

1. Konferencija “DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE” organizirana je povodom obilježavanja 12-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva kako bi se tim povodom istražile i potaknule nove mogućnosti društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske kao i općina Lipovljani i Jasenovac. Na konferenciji je svoje radove predstavilo 14 autora, od čega 8 iz područja gospodarskog razvoja a 6 iz područja društvenog razvoja Novske i okolice.
2. Autori radova iz gospodarski tema zaključuju i preporučuju:
2.1. Istraživanja poduzetničkih zona i ostalih poduzetničkih infrastruktura u Hrvatskoj pa tako i na području Grada Novske pokazuju kako natoč pomacima u razvoju poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, postoje znatna ograničenja ali da postoji prostor za unaprjeđenje. Analiza pokazuje da još uvijek postoje znatne neiskorištene potrebe i mogućnosti za unapređenjem stanja i politike razvoja poduzetničke infrastrukture na ovom prostoru.
2.2. Grad Novska je osnovao razvojnu agenciju NORA kao svojevrsnu produženu ruku Grada koja pruža institucionalnu potporu javnom i civilnom sektoru te razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Novske s ciljem održivog gospodarskog razvoja. NORA kontinuirano radi na povezivanju gospodarskog sektora s drugim sektorima na području grada Novske. U tom je procesu suradnja između različitih sektora vrlo je važna za rast i ujednačen razvoj cijele lokalne zajednice. Kroz konkretne primjere iz drvne industrije prikazan je zaokruženi ciklus održivog gospodarenja resursima, tzv. „održivo kružno gospodarstvo“.
2.3. Na Koferenciji su predstavljeni projekte i aktivnosti kojima se potiče i ostvaruje gospodarski i društveni razvoj Jasenovca i pripadajućih naselja. Istaknuta su ulaganja u opskrbu pitkom vodom, u kvalitetnu rasvjetu, plinsku mrežu, primarnu zdravstvenu zaštitu, ljekarnu, poštu, stomatološku ambulantu, knjižnicu i čitaonicu. Posebice se ističe briga o stanovništvu kroz opskrbu domaćim proizvodima i robom široke potrošnje, poljoprivrednu zadrugu s trgovinom, dječji vrtić za najmlađe, osnovnu i područnu školu, frizerski salon, Turističku zajednicu, Centar za pomoć i njegu, dva komunalna poduzeća u vlasništvu općine, šumariju, te 201 registrirani OPG na području općine.
2.4. Istraživanjem i analizom strukture mogućnosti održivog razvoja Parka prirode Lonjsko polje u uvjetima energetske tranzicije zaključeno je kako se proces energetske tranzicije intenzivno odvija u EU, dok je u Hrvatskoj tek započeo. Zbog toga Hrvatska mora prepoznati svoju šansu i intenzivno raditi na projektima zelene tranzicije te iz temelja izmijeniti svoju energetsku i gospodarsku strukturu. Proces tranzicije u PPLP treba započeti prvenstveno u Informativno-edukativnom središtu a po mogućnosti i u ostalim ciljanim objektima u Krapju. Ako se dobro osmisli i korektno provede projekt prelaska na obnovljive izvore energije u Krapju, steći će se preduvjeti za stvaranje EDUKATIVNOG CENTRA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE u Informativno-edukativnom središtu u Krapju.
2.5. Vlade mnogih zemalja podržavaju uspostavljanje agroparkova radi stvaranja dodatne vrijednosti proizvodima njihovog poljoprivrednog sektora. Razvoj agroindustrijskih parkova provodi se u bliskoj suradnji sa industrijskim sektorom i znanošću uz korištenje lokalnih resursa i proizvoda. Takav se razvoj odabire zbog šanse za otvaranje novih radnih mjesta, jake povezanosti s poljoprivrednim sektorom, visokog izvoznog potencijala i kapaciteta za privlačenje novih ulaganja a u novije vrijeme zbog energetske krize i straha od nestašice hrane uvjetovane ratom u Europi. Iz tih se razloga očekuje pokretanje inicijative za ostvarenje projekta Agroindustrijski park Novska.
2.6. Hrvatska je na nezavidnom prvom mjestu (među EU članicama), po pretilosti muške populacije te je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procijenila kako pretilost pogađa 1 od 3 djece u Hrvatskoj. Objavljena je analiza obroka koje su se jeli na području Novske i okolice te je napravljen osvrt na ono što se sve češće jede danas i kako prehrani pristupamo danas. Rezultati su nas zabrinuli, ali vjerijemo i osvjestili, jer sadašnje stanje i sve veći broj pretilih osoba ukazuju kako će se očekivana dob skratiti za oko 3,5 godine u narednih 30 godina. Odgovor treba tražiti u pitanju zašto ne jesti „pametnije“ i uživati u blagodatima prirode i ljudi, koje Novska i okolica nudi?
2.7. Novljansko akademsko društvo je tijekom proteklih godina rada i djelovanja ocijenio da je gospodarska problematika grada Novske najznačajnija društvena tema. Stoga je pripremilo i organiziralo održavanje znanstveno-stručnog skupa pod nazivom GOPSPODARSKI FORUM. u Novskoj 2014. godine. Na Forumu su eminentni znanstvenici i stručnjaci kroz svojih 16 radova bili usmjereni na novljanske okolnosti i resurse na način da prikažu mogućnosti i suvremena dostignuća te ponude rješenja za racionalno korištenje tih mogućnosti upravo na području Novske i okolice. Konferencija je bila idealna prilika za podsjetiti na najbitnije znanstvene i stručne preporuke koje je iznjedrio Gospodarski forum i analizirati rezultate koji su po tom pitanju zaista realizirani u Novskoj i okolici.
2.8. Poljoprivreda Novske smještena ja na području Zapadne Slavonije koja ima više godišnjih padalina od Istočne Slavonije i vrlo je pogodna za stočarstvo, jer i proizvodnja industrijskog bilja služi opet stoci, kao silaža, žito, repini rezanci, jer je stoka prva „tvornica“ u dvorištu uzgajivača koja prerađuje malo vrijednu hranu (sijeno, silaža…) u visoko vrijedne proizvode koje ljudi direktno troše (meso, mlijeko, jaja…). Novska nije imala razvijenu prerađivačku industriju osim mlinarstva, tvornicu stočne hrane i mljekarstva u kooperaciji, a sve ostalo na nivou OPG-a i obrtništva. Stočarstvo, a posebno govedarstvo i svinjogojstvo grane su poljoprivrede po kojima se mjeri bogatstvo kraja, dok ostale kao ovčarstvo, kozarstvo i peradarstvo ne zadovoljavaju ni vlastitu potrošnju Novske.
3. Autori radova iz društvenih tema s konferencije poručuju:
3.1. Povijesni razvitak Novske i okolice od predturskog doba do danas, na Konferenciji je predstavljen u tri povijesna razdoblja.
Prvo razdoblje – predtursko doba (od prvog pisanog spomena naselja 1334. godine do turske okupacije 1540. godine) kada se prvi put spominje Belina, srednjovjekovno naselje na području današnje Novske na lokalitetu Staro selo.
Drugo razdoblje – doba turske okupacije (od 1540. do 1691. godine). U ovom se razdoblju drastično smanjuje brojnost stanovništva na novljanskom području – dio je izginuo u borbama s Turcima, većina iselila prema zapadu
Treće razdoblje – poslijetursko razdoblje (od 1691. godine do danas). To je period oslobođenja Slavonije od turske okupacije i doba obnove i izgradnje u Slavoniji kada su udareni temelji današnje Novske
3.2. U kratkoj biografiji je prikazan životni put i djelo zapadnoslavonskog pisca Duška Lončara koji je promicao zavičajnu književnost. Naročito je važan njegov urednički rad na „Zavičajnoj čitanki/ Istine srca ( 2004 )., u kojoj je dao iznimni prinos novljanskom književnom krugu. Ističe se i njegovo poznavanje dramske i likovne umjetnosti te pedagoški rad u školama. Značajan je i njegov doprinos na unaprjeđivanju rada učitelja u izvannastavnim aktivnostima i angažman u održavanju smotri Lidrana. Živeći u izuzetno teškim društveno- političkim gibanjima u Hrvatskoj.
3.3. Kroz riječi vraćamo vrijeme. Tako se poručilo da će se kroz tekst i misli koje slijede iščitati jedna balada o prolaznosti. Autorice su čitatelje podsjetile, a nekima pak približile i pokazale samo neke dijelove života u Novskoj u vrijeme njihovog djetinjstva i mladosti, njihove svakodnevice. Poručile su da nisu kroničari, povjesničari niti znanstvenici, već samo svjedoci jednog vremena pa su se dotakle onoga što najviše pamte. Jer ono što se pamti nije prva lektira, ono što se pamti je puno dublje, trajnije, snažnije, ali i strastvenije. Kako su neke od ovih crtica izazvale osmijeh, zadovoljstvo, sjećanje i radost, one su svoj cilj postigle.
3.4. U životnim pričama novljanskih generacija izdvojena je jedna o putovanju četiri maturantice prve generacije novljanske gimnazije 1963/67. Nadahnute entuzijastičkim podukama svojih gimnazijskih profesora odlaze na studij turizma u Dubrovnik. Nakon završenog studija, iako im se putovi karijera i osobni putovi razilaze, generacija se s radošću sastaje svake godine u listopadu i to u raznim lokacijama lijepe naše i šire. I tako godinama, sve do danas, 55 godina kasnije…
3.5. Kolumne o kulturi bile su objavljivane u ne tako dalekoj prošlosti na stranicama Novljanskog vjesnika. One su zrcalile aktualne kulturne događaje i pratile na neki način institucije u kulturi Grada. Za istaći je da su se Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“, Glazbena škola u Novskoj s dugogodišnjoj dobroj tradiciji dobro snašle i programski profilirale. Tekstovi kolumni su bili na tragu koordiniranja dijelova kulturnih politika Grada. Sve bi one bile i dalje samostalne, ali bi se novom vrijednošću bolje iskoristili prostori, ljudski potencijali i resursi i konačno sredstva kojima se dotiraju iz proračuna Grada.
3.6. Bilo je nužno razjasniti značaj Gutembergovog izuma na razvoj Zapadne civilizacije; implementaciju izuma u izradi hrvatske knjige izvan hrvatskih granica i na hrvatskom tlu. Osobama koje su najzaslužnije za implementaciju Gutenbergovog izuma u izradu hrvatske knjige treba osigurati zasluženo mjesto u hrvatskoj kulturnoj povijesti
4. Novljansko akademsko društvo i Grad Novska kao organizatori konferencije zahvaljuju svim autorima radova i ostalim sudionicima, bez kojih se ona nebi mogla održati, na pruženom doprinosu u poticaju, idejama i preporukama kojima se želi ojačati i unaprijediti gospodarski i društveni razvoj Novske i okolice.
5. Novljansko akademsko društvo među svojim članovima ima značajan znanstveni i stručni potencijal iskusnih, provjerenih i dokazanih eksperata iz različitih područja koje stavlja na raspolaganje Novskoj i okolici u cilju potpore i pomoći pri osmišljavanju, kontroli i realizaciji pojedinih projekata.

Sudionici konferencije U Novskoj, 21. svibnja 2022.

 

7. Zbornik radova

Tiskanje Zbornika radova predviđeno je za 2023. godinu a potrebna sredstva (cca 15.000 kn) treba osigurati kandidiranjem projekta kroz Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2023. godini.

U Zagrebu, 22. svibnja 2022. godine.