Društvo danas

KONFERENCIJA
"DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE"

povodom obilježavanja 12. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

Krapje, lipanj 2022.

1. Uvod

Konferencija “DRUŠTVENI I GOSPODARSKI RAZVOJ NOVSKE I OKOLICE” organizira se povodom obilježavanja 12-godišnjice rada i djelovanja Novljanskog akademskog društva kako bi se kroz ovu konferenciju istražile i potaknule nove mogućnosti društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac).

1. Organizacija

Organizator: NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO, Novska
Pokroviteljstvo: Grad Novska
Organizacija skupa: Odbor za organizaciju i provedbu Konferencije

3 Ciljevi:

Polazeći od misije Novljanskog akademskog društva za poticanje svekolikog društvenog i gospodarskog razvoja Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac), namjera je na Konferenciji predstaviti najvažnije društvene i gospodarske aktivnosti Novljanskog akademskog društva i Grada Novske u proteklom razdoblju.

Cilj je da članovi Novljanskog akademskog društva analiziraju dosadašnja postignuća te predlože nove projekte društvenog i gospodarskog rada Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac).

4. Namjena

Ova konferencija namijenjena je stručnjacima Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac) s ciljem poticaja u realizaciji programa i projekata društvenog i gospodarskog razvoja. Stoga se očekuje da će na skupu aktivnu ulogu imati stručnjaci iz javnog i gospodarskog života kao i građani koji se žele uključiti u društveni i gospodarski razvoj Grada Novske (kao i općina Lipovljani i Jasenovac).
Skup je posebice namjenjen nositeljima progama i projekata društvenog i gospodarskog razvoja, srednjoškolcima, studentima i visokoobrazovanim mladim ljudima.

5. Teme, očekivani radovi i potencijalni autori:

5.1. Mogući i očekivani radovi:

Pripremne aktivnosti za provedbu Konferencije
a) Odbor za organizaciju i provedbu konferencijeProf. dr. sc. Mato Bartoluci
Mr. sc. Ivan Medarac
Marija Kušmiš, mag. oec.
b) „Prvih 12 godina Novljanskog akademskog društva 2009.-2021.“ -
Uvodno izlaganje Gotovo!
Mr. sc. Ivan Medarac
c) Područje i naslov radaAutor i suradnici
1. „Naslov 1“ – Projekti i programi gospodarskog razvoja Grada Novske,
NORA, Dogovoreno
Vida Iličić, dipl. oec.
2. „Naslov 2“ – Gaming industrija u Novskoj, razvoj i perspektive, DogovorenoMarin Piletić, prof
Mario Čelan, dipl. ing
3. „Naslov 3“ – gospodarske zone, turizam na području Novske i okolice,
Pisanje u tijeku
Prof. dr. sc. Mato Bartoluci
Filip Bartoluci, mr. oec.
4. „Energatska tranzicija u Parku prirode Lonjsko polje“
PPLP kao edukacijski centar za OIE, Gotovo!
Mr. sc. Ivan Medarac
5. „Agroindustrijski park Novska u energetskoj tranziciji“ – agroindustrijski park
u Novskoj kao realna razvojna mogućnost srednjeg i malog poduzetništva,
Pisanje u tijeku
Dr.sc. Marijan Andrašec
Mr. sc. Ivan Medarac
6. „Knjigo naša“ – o povijesti tiskarstva, ... Gotovo!Draško Radusinović, dipl. ing.
7. „Naslov 7“ – mogućnosti gospodarskog razvoja Novske i okolice kroz preporuke
Gospodarskog foruma, primjer tvrtke Korina, ... Očekujemo rad
Dr. sc. Zvonimir Medvedović
Željko Mirosavljević, dipl.oec.
Drago Stanivuković, dr. vet.
8. „Naslov 8“ – ... Očekujemo radVukelić Petar, mag. fil., mag. kom.
(Mr.sc. Jelena Jurić)
9. „Naslov 9“ – povijest Novske i okolice Očekujemo radHorvat Franjo, prof.
Mr.sc. Alojz Buljan
10. „Naslov 10“ – esej o vremenu rada i života u Novskoj Prof.dr.sc. Stipe Botica
11. „Naslov 11“ – prerhambeni aspekt područja Novske i okolice,
prijedlozi mogućih rješenja ...
Prof.dr.sc. Jasenka Gajdoš Ključarić
12. „Naslov 12“ – pjesništvoKsenija Knežević, dipl. oec
13. „Naslov 13“ – rad iz područja kulture... Očekujemo radŽeljko Vukelić, prof.
14. „Naslov 14“ – rad iz područja kulture s posebnim osvrtom
na djelovanje udruga ... Dogovoreno
Sonja Marohnić-Horvat
15. „Naslovi x“ – druge teme i potencijalni radovi članova NAD-a i ostalih autoraIvan Marohnić, dipl.ing.
Ostali autori znanstveno-stručnih radova

5.2. Mogući potencijalni radovi iz područja društvenog razvoja Grada Novske posebice iz:

 • Obrazovanja
 • Kulture
 • Zdravstva
 • Socijalne skrbi
 • Sporta
 • Rada i djelovanja druga
 • Javne uprave
 • Ostalih društvenih djelatnosti
 
5.3. Mogući potencijalni radovi iz područja gospodarskog razvoja Grada Novske posebice iz:
 • Poljoprivrede
 • Šumarstva i drvne industrije
 • Energetike
 • Prerađivačke industrije i obrtništva
 • Turizma i ugostiteljstva
 • Zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada
 • Prometne i komunalne infrastrukture
 • Trgovine
 • Ostalih gospodarskih djelatnosti
 

6. PROGRAM Konferencije

Prijedlog programa obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i djelovanja Novljanskog akademskog društva

6.1. Pozdravni govori
6.2. Jedanaesta REDOVITA SKUPŠTINA Novljanskog akademskog društva (cca 30 min)
6.3. Uvodno izlaganje za PRVIH 12 GODINA NOVLJANSKOG AKADEMSKOG DRUŠTVA 2009.-2021. – Predsjednik NAD-a (10 min)
6.4. KONFERENCIJA – (9 – 11 izlaganja – max 2 sata)
6.5. Rasprava i zaključci Konferencije
6.6. Ručak i druženje (Organizira Grad Novska)

7. Priprema konferencije, vrijeme održavanja, lokacija i trajanje

7.1. Naslov i sažeci radova (max pola stranice A4 formata, ime autora i koautora, naslov rada, sadržaj na hrvatskom i engleskom jeziku i ključne riječi) do 20. prosinca 2021.
7.2. Zbornik sažetaka (priprema i tiskanje) – do 20. svibnja 2021.
7.3. Dostava izlaganja (8-10 slajdova u PowerPoint-u) – do 30. svibnja 2021.
7.4. Konferencija u okviru 12.redovite i 9. izborne skupštine NAD-a – tijekom lipnja 2021.
7.5. Dostava napisanih radova za Zbornik (nije ograničen opseg) – do 31. lolovoza 2021.
7.6. Lokacija: Edukacijski centar Parka prirode Lonjsko polje, Krapje br. 16
7.7. Trajanje: 1 dan

8. Troškovi

8.1. Troškovi održavanja konferencija u okviru skupštine. Potrebna sredstva (cca 7.000 kn)
8.1.1. Iznos od 5.000 kn osigurao NAD kandidiranjem projekta kroz Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2021. godini.
8.1.2. Iznos od cca 2.000 kn trebao bi osigurati Grad Novska

9. Troškovi

Priprema radova za objavljvanje i tiskanje Zbornika radova predviđeno je za 2022. godinu a potrebna sredstva (cca 10.000 kn) osigurati kandidiranjem projekta kroz Javni poziv za predlaganja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2022. godini.

U Zagrebu, 24. studenog 2021. godine.

Program pripremili:
Mr. sc. Ivan Medarac, predsjednik Društva,
Prof. dr. sc. Mato Bartoluci, dopredsjednik Društva,
Dr. sc. Zvonimir Medvedović, član predsjedništva