Novljansko akademsko društvo

Osnivanje i djelatnost

Zamisao o osnivanju društva koje bi okupljalo akademske građane Novske godinama se rađala i isticala u razgovorima raseljenih Novljana. Bila je to želja za međusobnim boljim upoznavanjem, češćim susretima, te određenim povezivanjem i uključivanjem u društveni život Novske. Pod Novskom se u NAD-u podrazumjeva područje bivše općine Novska, a koje danas obuhvaća Grad Novsku, općinu Lipovljane i općinu Jasenovac.

novljanska-fontana-ogrc

Konačno je prof.dr.sc. Mato Bartoluci pozvao njemu znane Novljane na sastanak zakazan za 19.studenog 2009. godine i predložio osnivanje društva Novljana. Tom sastanku nazočili su: prof.dr.sc. Mato Bartoluci (organizator i predsjedavatelj), prof.dr.sc. Jozo Marević, dr.sc. Zvonimir Medvedović, prof.dr. sc. Darko Prebežac, prof.dr. sc. Željko Šomođi, mr.sc. Ivan Medarac, mr.sc. Stjepan Petreš, Josip Leko, dr. vet, Mirjana Marević, prof, Gordana Medarac, prof, Miroslav Janjušić, dipl.ek, Ivan Marohnić, dipl.ing.agr, Ivan Štivojević, dipl.ek, Marin Piletić, prof, Draško Radusimović, dipl.ing.graf. i Mario Božić, student. Zamisao je prihvaćena s oduševljenjem. Odmah je dogovorena priprema osnivačke skupštine.

NAD želi okupljati sve akademske građane koji su rođeni u Novskoj, kao i one koji rade i žive (ili su radili i živjeli) u Novskoj a nisu po rođenju Novljani. Nadalje, NAD želi u svom članstvu imati i one građane koji nemaju akademski naslov, ali su posebno zaslužni za razvitak Novske i unapređenje nekog od područja njezinog društvenog života.

Ciljevi osnivanja i djelovanja NAD-a su:

Naznačeni ciljeve proizlaze iz činjenice da se brojni Novljani, raseljeni po Hrvatskoj i izvan nje, osobno ne poznaju, da o njima nema značajnijih saznanja na jednom mjestu, da nema sistematizirane spoznaje o njihovom životu i radu, te da nema nikakvih poveznica raseljenih Novljana s novljanskim društvom. Želja je, dakle, da se Novljani zbliže, da međusobno surađuju i da svojim znanstvenim, stručnim i svekolikim ljudskim mogućnostima pomognu razvoju Novske.

Sukladno istaknutim ciljevima, statutarno utvrđena djelatnost NAD-a obuhvaća:

Osnivačka skupština održana je 12.prosinca 2009. godine u Novskoj. Na njoj je 27 građana, nekadašnjih i sadašnjih Novljana, utemeljilo NOVLJANSKO AKADEMSKO DRUŠTVO, te usvojilo statut i druge dokumente potrebne za upis društva u upisnik udruga RH. Društvo je uredno registrirano i djeluje sukladno zakonu o udrugama i drugim zakonima RH.