Novljansko akademsko društvo

Predsjedništvo

Z A P I S N I K

sa 28. sjednice predsjedništva Novljanskog akademskog društva