Novljansko akademsko društvo

Predsjedništvo

Z A P I S N I K

sa 25. sjednice predsjedništva i 13. sjednice nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva