Novljansko akademsko društvo

Predsjedništvo

Z A P I S N I K

sa 29. sjednice predsjedništva i 15. sjednice nadzornog odbora Novljanskog akademskog društva